Robotsvetsad stolpe

Svetsade stålkonstruktioner

I drygt 30 år har vi svetsat konstruktioner av stål. Robotsvetsavdelningen startades 1979 för att tillgodose behovet av kraftledningsmateriel till företagets eldistributionsnät.

Vi tillverkar numera svetsade stålkonstruktioner för järnvägar, vägar, kraftledningar, belysnings- och kommunikationsmaster, gravstensfästen mm. Vi tillverkar också en robust vägbom. Vanligtvis varmförzinkas det färdiga godset.

Bland kunderna finns både stora och små svenska industriföretag och statliga verk.

Kvalitet och säkerhet
Vi strävar efter att svetsa produkter med hjälp av robot, vilket medför ökad precision och produktivitet samt att repeterbarheten förbättras.

Våra robotoperatörer är certifierade (SS-EN1418). Vissa produkter kräver manuell sammansvetsning. Även denna utförs av certifierade operatörer (SS-EN 287).

Tillverkningen omfattar till största delen kundanpassade stålprodukter. Utifrån kundens önskemål och ritningar levererar vi en färdig kvalitetsprodukt med hög leveranssäkerhet. Vi utför allt från enklare arbeten till komplicerade uppgifter som kräver kvalificerad svetsning.
Skyllberg Industri AB erbjuder varmförzinkning genom dotterbolaget Degerfors Förzinknings AB, Defab. Vissa produkter levereras även lackerade efter förzinkning.

Vi är certifierade enligt ISO 3834-2 och EN 1090-1. Detta innebär att vi kan tillverka svetsade konstruktioner där krav på CE-märkning finns. I bärande konstruktioner är detta ett lagkrav sedan 2014-07-01. Certifikaten hittar ni här: Kvalitet och miljö

Frågor om Robotsvets

svetsade stolpar vid järnväg
Skyllberg Industri AB har tillverkat kontaktledningsstolparna till dubbelspårsutbyggnaden Hallsberg–Degerön. Bilden visar sträckan Rönneshytta–Dunsjö.
Vi tillverkar många olika typer av svetsade stålkonstruktioner – allt från mindre fästelement till bryggor över järnvägar och master för belysning och kommunikation.
Svetsad mast för belysning.
 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X