Kvalitet & Miljö

Skyllberg Industri AB har ett systematiskt och kontinuerlig miljötänkande med i alla processer. Som ett led i detta arbete har en flispanna installerats i Kårberg, som förser industrianläggningarna samt några bostäder med värme.

Några av verksamhetens miljöbesparande åtgärder:

  • Flisvärme har ersatt olja och el vid uppvärmning av fabrikslokaler, kontor och bostäder.
  • Byte till lågenergiarmaturer.
  • Recirkulation av processvatten vid tråddragning.
  • Byte till vegetabilisk olja i spikmaskiner.

Licens nr 1053-EUR-0239
Vi uppfyller kraven för tillverkning av licensierad europeisk pallspik.

Flispanna i Kårberg
 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X