Kvalitet och miljö

Systematiskt miljöarbete
Skyllberg Industri AB har kontinuerligt ett miljötänkade med i alla processer. Hösten 2010 installerades en ny flispanna i Kårberg. Den förser industrianläggningarna och några bostäder med värme.

flispanna_karberg.jpg 

Några av verksamhetens miljöbesparande åtgärder:

  • Flisvärme har ersatt olja och el vid uppvärmningen av fabrikslokaler och betbad.
  • Byte till lågenergiarmaturer.
  • Återanvändning av spolvatten från bethus.
  • Recirkulation av processvatten vid tråddragning.
  • Byte till vegetabilisk olja i spikmaskiner.

 

logga.jpg

Kvalitets- och miljöcertifierad

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Licens nr 1053-EUR-0239 (Vi uppfyller kraven för tillverkning av licensierad europeisk pallspik.)

 

ISO 3834-2:2005ISO38342_fa¦ê.jpg
EN 1090-1

 

 

 

 

EN 1090-1 Färg.png